۲۸ دی ۱۳۸۸

به افغانستان می بالم!

به افغانستان می بالم!بسیاری وقتی نام این کشور را می شنوند و یا در جائی می خوانند،بلافاصله مفاهیمی چون جنگ،فقر،بدبختی،عقب ماندگی و...به ذهنشان می رسد؛اما من وقتی نام افغانستان را می شنوم و یا می خوانم ؛نه تنها این کلمات به ذهنم نمی رسد،بلکه مفاهیمی چون فرهنگ،تمدن کهن،هنر و...به ذهنم متباتر می شود.


    اگر کمی به عقب باز گردیم و نگاهی به تاریخ گذشته این کشوربنگریم،می بینیم که دارای چه سرمایه های گرانقدری در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی می باشد.شهرهائی نظیر هرات،بلخ،قندهارو...که همگی در این سرزمین قرار دارند،در گذشته ی نه چندان دور دارای رونق و شکوفائی بوده و مهد علم و تفکر و عالمان و ادیبان بزرگ بوده است.حتی برخی از مولفین و مورخین در ارزیابی این شهرها القاب افتخار آمیزی به آن داده اند،ازجمله قبه الاسلام،ام البلاد،جنت الارض،دار الاجتهاد و الفقاهه و...


   اما چه آمد بر سر این کشور!؟ .................به راستی چه شد؟1 نظرات:

Azizulla Ahmadi گفت...

تشکرمیکنم ازشما . اما علت این همه بدبختی هاودشواریها معلوم دار است که از دست خود ما و شما است جون همه کس بخاطرمنافع شخصی خود کارمیکند فکرمیکنند که افغانستان یک بازار خیلی ها خوب بخاطرتجارت شان است اما فکر نمکنند که این همان کشور است که در ان باباوبابه کلانیشان دفن هستند

ارسال یک نظر

لطفانظرخویش را جهت بهبودوبلاگ بنوسید

به افغانستان می بالم!

به افغانستان می بالم!بسیاری وقتی نام این کشور را می شنوند و یا در جائی می خوانند،بلافاصله مفاهیمی چون جنگ،فقر،بدبختی،عقب ماندگی و...به ذهنشان می رسد؛اما من وقتی نام افغانستان را می شنوم و یا می خوانم ؛نه تنها این کلمات به ذهنم نمی رسد،بلکه مفاهیمی چون فرهنگ،تمدن کهن،هنر و...به ذهنم متباتر می شود.


    اگر کمی به عقب باز گردیم و نگاهی به تاریخ گذشته این کشوربنگریم،می بینیم که دارای چه سرمایه های گرانقدری در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی می باشد.شهرهائی نظیر هرات،بلخ،قندهارو...که همگی در این سرزمین قرار دارند،در گذشته ی نه چندان دور دارای رونق و شکوفائی بوده و مهد علم و تفکر و عالمان و ادیبان بزرگ بوده است.حتی برخی از مولفین و مورخین در ارزیابی این شهرها القاب افتخار آمیزی به آن داده اند،ازجمله قبه الاسلام،ام البلاد،جنت الارض،دار الاجتهاد و الفقاهه و...


   اما چه آمد بر سر این کشور!؟ .................به راستی چه شد؟1 نظرات:

Azizulla Ahmadi گفت...

تشکرمیکنم ازشما . اما علت این همه بدبختی هاودشواریها معلوم دار است که از دست خود ما و شما است جون همه کس بخاطرمنافع شخصی خود کارمیکند فکرمیکنند که افغانستان یک بازار خیلی ها خوب بخاطرتجارت شان است اما فکر نمکنند که این همان کشور است که در ان باباوبابه کلانیشان دفن هستند

ارسال یک نظر

لطفانظرخویش را جهت بهبودوبلاگ بنوسید